Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การเยี่ยมบ้านต้องจ่ายยามั๊ย

การเยี่ยมบ้านไม่ว่ากรณีใดๆเช่น เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือแม้แต่เยี่ยมบ้านประจำปี ทุกกรณีของการเยี่ยมบ้านล้วนเป็นงานส่งเสริมสุขภาพPP ดังนั้นถึงแม้ว่าในการที่ท่านไปเยี่ยมบ้านแล้วได้แจกยาบางตัวให้กับการเยี่ยมบ้านครั้งนั้นๆไป ก็ไม่ควรนำมาบันทึกการจ่ายยาในโปรแกรมJHCIS  และหัตถการในการเยี่ยมบ้านก็ไม่ต้องลงอะไรทั้งสิ้น
            กล่าวโดยสรุปคือ"การเยี่ยมบ้านทุกกรณี ไม่ควรมีการจ่ายยาและจ่ายหัตถการ"

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2556 00:37

    ขอบคุณมากๆคะ อาจารย์พอดีนู๋กำลังคีเยี่ยมบ้านพอดี แล้วdiax ตามโรคที่พบเลยใช่ไหมคะ ..หรือเยี่นมบ้านไม่ต้องdiax ค่ะ..ขอขอบคุร อาจารย์ล่วงหน้าคะที่กรุณาตอบกลับ...

    ตอบลบ