Follow by Email

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

อย่าลืม 1 กรกฎาคม 2556 เปลี่ยนกติการการเยี่ยมหลังคลอดใหม่นะครับ


จากการที่กรมอนามัยได้เปลี่ยนเกณฑ์การเยี่ยมบ้าน อ้างอิงตามเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน21แฟ้มปี2556 หน้า25 ให้ทำการเยี่ยมหลังคลอดตามห้วงเวลาดังนี้
ครั้งที่ 1 คือเยี่ยมหลังคลอดทั้งแม่และลูก ในสัปดาห์แรกอายุลูกไม่เกิน7 วันนับจากวันคลอด
ครั้งที่ 2 คือเยี่ยมหลังคลอดทั้งแม่และลูก ในสัปดาห์ที่2 ตั้งแต่ลูกอายุ 8 วันแต่ไม่เกิน15วัน นับจากวันคลอด
ครั้งที่ 3 คือเยี่ยมหลังคลอดทั้งแม่และลูก ตั้งแต่ลูกอายุ 16 วัน แต่ไม่เกิน 42 วันนับจากวันที่คลอด
            จากโจทย์ที่ถูกกำหนดมา พวกเราก็คงต้อง หาสูตรการเยี่ยมหลังคลอดทั้งแม่และลูกใหม่แล้วหละนะครับ ดังนั้นตั้งแต่"วันที่ 1 กรกฎาคม 2556" เป็นต้นไป เพื่อการจำง่ายและเพื่อให้กำหนดวันในการเยี่ยมหลังคลอดได้ถูกต้องแม่นยำผมแนะนำว่าลองใช้สูตรนี้ดูนะครับ 5-10-20 ก็คือ
เยี่ยมครั้งที่ 1 หลังจากวันที่คลอด 5 วัน
เยี่ยมครั้้งที่ 2 หลังจากวันที่คลอด 10 วัน
เยี่ยมครั้งที่ 3 หลังจากวันที่คลอด 20 วัน
ดังนั้นขอย้ำว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ท่านต้องเปลี่ยนกติกาการเยี่ยมหลังคลอดใหม่นะครับ อย่าหลงกับกติกาเดิมของปี56 เดี๋ยวจะเสียทั้งข้อมูลและเงินนะครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2556 19:54

    เปลี่ยนใหม่อีกแระ แต่ดีคะ จำง่ายดี

    ตอบลบ