Follow by Email

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การคีย์คัดกรองncdในjhcisตั้งแต่เดือนก.ค56

ในส่วนของการคีย์คัดกรองncdในjhcis ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ คือเดิมเราก็ใส่ผลการคัดกรองncdได้เลย แต่jhcisตั้งแต่เวอร์ชั่นเดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไปนี้ ต้องทำการสัมภาษณ์ด้วยวาจาก่อน ถ้าผ่านตามเกณฑ์ถึงจะมีสิทธิใส่ค่าน้ำตาลได้ครับ
รายละเอียดตามนี้เลยนะครับ
กติกาการตรวจคัดกรองncd ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ในโปรแกรมjhcis ครับ
กรณีที่ 1 อายุ15-34 ปี ต้องมีผลการสัมภาษณ์ด้วยวาจาอย่างน้อย 3ข้อจาก4ข้อ ประกอบไปด้วย
1.ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
2.มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นเบาหวาน
3.มีภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่า140/90 มม.ปรอท
4.มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดำ
กรณีอายุ35ปีขึ้นไป ต้องมีผลสัมภาษณ์ด้วยวาจาอย่างน้อย1ข้อจาก6ข้อ ประกอบไปด้วย
1.พ่อแม่พี่หรือน้องคนใดคนหนึงเป็นเบาหวาน
2.มีภาวะอ้วนBMIมากกว่า25หรือรอบเอวมากกว่า90ซม.ในผู้ชายหรือมากกว่า80ซม.ในผู้หญิง
3.มีความดันโลหิตสูง(BP>=140/90 mmHg)หรือกำลังกินยาควบคุมความดันโลหิตสูงอยู่
4.มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ(ไตรกลีเซอร์ไรด์>=250มก/ดล.หรือHDL cholesteroi<35มก/ดล)
5.มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรน้ำหนักเกิน4กิโลกรัม
6.มีประวัติน้ำตาลในเลือดสูงจากการตรวจแบบFasting Plasma Glucoseโดยงดอาหาร=110-125 มก/ดล.
หรือตรวจวัดน้ำตาลในเลือด2ชั่วโมงหลังกินกลูโคส75กรัม ตรวจพบน้ำตาล140-199มก.ดล.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น