Follow by Email

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

การคีย์หลังคลอดอย่างไรให้ได้ทั้ง21แฟ้มและ43แฟ้ม

หลายๆท่านกำลังงงๆและสับสนในชีวิตกับเจ้า4แฟ้มนี่นะครับคือ PP MCH  postnatal newborncare คีย์ยังงัยหละข้อมูลมันถึงจะออกได้ทุกแฟ้มที่เกี่ยวข้อง ก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทางสปสช.และสนย.เค๊ากำหนดไว้มีอะไรบ้าง
สปสช.ตอนนี้ตรวจแฟ้มPPกับMCH ด้วยกติกานี้
เยี่ยมหลังคลอดครั้งที่1 ระหว่างวันที่1-15 ห่างจากวันเด็กเกิด
เยี่ยมหลังคลอดครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 16-42ห่างจากวันเด็กเกิด
เยี่ยมหลังคลอดครั้งที่3 43วันขึ้นไปจากวันที่เด็กเกิด
คราวนี้ถ้าต้องการข้อมูลที่แฟ้มpostnatalและnewborncare ต้องคีย์การเยี่ยมหลังคลอดตามนี้
เยี่ยมครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 1-7 ห่างจากวันที่เด็กเกิด
เยี่ยมครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 8-15ห่างจากวันที่เด็กเกิด
เยี่ยมครั้งที่3ระหว่างวันที่ 16-42ห่างจากวันที่เด็กเกิด
หลังจากเห็นกติกาทั้ง2สองฝ่ายแล้ว คราวนี้หละผู้ใช้งานjhcisเราก็เริ่มงงหละครับแล้วเราจะคีย์แบบใหนดีหละมันถึงจะได้ทั้งPP MCH(21แฟ้ม)และpostnatal กับ newborncare(43แฟ้ม)
ถ้าเราดูตัวเลขดีๆจะเห็นว่าถ้าคีย์เพื่อจะให้ได้43แฟ้ม 3ครั้ง เราก็จะได้21แฟ้ม ไป2ครั้ง(ซึ่งสปสช.เค๊าก็ตรวจตั้งแต่2ครั้ง) ดังนั้นไม่มีผลเสียใดๆ
ดังนั้นผมขออนุญาตสรุปว่าถ้าจะคีย์เยี่ยมหลังคลอดให้ได้ข้อมูลคุณภาพทั้ง21แฟ้มและ43แฟ้มคือมีแฟ้มPP,MCH,postnatal,newborncare ควรจะต้องเยี่ยมหลังคลอดไปตามแนวทางนี้ครับ

  • ครั้งที่ 1 คือ 1-7 วันนับถัดจากวันคลอด
    ครั้งที่ 2 คือ 8-15 วันนับถัดจากวันคลอด
    ครั้งที่ 3 คือ 16-42 วันนับถัดจากวันคลอด

    เพราะเราจะได้postnatalและnewborncareครบ3ครั้ง และเราก็จะได้PP และMCH ครบ2ครั้ง2 ความคิดเห็น: